Water Wave

Objektif

  • Meningkatkan kecekapan operasi bekalan air
  • Mematuhi program jaminan kualiti air bersih kebangsaan
  • Membudayakan penyelenggaraan pencegahan bagi kesuluruhan sistem bekalan air
  • Meningkatkan Hasil
  • Memenuhi kepuasan pelanggan & stakeholder
  • Mengukuhkan pengurusan kewangan
  • Mengurangkan kadar NRW
  • Meningkatkan kompetensi personel
  • Memupuk budaya korporat di dalam organisasi
Talian Pusat Khidmat Pelanggan : 09-573 9999anda boleh membuat aduan di link aduan.paip.com.myemailkan aduan anda di