Carta Organisasi Sub Header

Pengurusan & Pentadbiran

Talian Pusat Khidmat Pelanggan : 09-573 9999anda boleh membuat aduan di link aduan.paip.com.myemailkan aduan anda di

YH. DATO' SAIFUL ZAINI BIN MOHD BOKHARI

Ketua Pegawai Eksekutif

Ir. ABDUL AZIZ BIN MOHAMED NOH

Pengurus Besar Divisyen Perkhidmatan Air

ENCIK MOHD HANIF BIN MOHAMED NOR

Pengurus Besar Divisyen Audit Dalam

PUAN NORBAIDA BINTI ABU BAKAR

Ketua Pegawai Kewangan

Ir. AHMAD MARZUKI BIN HASHIM

Pengurus Besar Divisyen Perancangan, Perniagaan & Pembangunan

PUAN KHAIROLINA BINTI KAMAT

Pengurus Besar Divisyen Sumber Manusia & Perkhidmatan Sokongan