Heder Tender

Pemaju

Talian Pusat Khidmat Pelanggan : 09-573 9999anda boleh membuat aduan di link aduan.paip.com.myemailkan aduan anda di

Pemohonan Pemaju

 1. Permohonan Punca Bekalan
  (Permohonan hendaklah dikemukakan kepada PAIP Daerah yang berkenaan.)

  1. Format Surat Permohonan – Jadual 3, subkaedah 6(2). Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014.
  2. Bayaran Fi untuk pelaksanaan ujian tekanan air sebanyak RM159 termasuk 6% GST hendaklah dikemukakan semasa membuat permohonan punca bekalan di PAIP Daerah yang berkenaan.
  3. Borang Semakan Permohonan Punca Bekalan – PAIP.PP.PB.B01.2014
  4. Jadual Anggaran Permintaan Air – PAIP.PP.PB.B02.201
 2. Permohonan Untuk Kelulusan
  (Permohonan hendaklah dihantar ke Bahagian Perancangan dan Pembangunan, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur)

  1. Format Surat Permohonan – Jadual 4, subkaedah 9(1). Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Kaedah – kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014.
  2. Borang Semakan Kelulusan Pelan Sistem Bekalan Air Luaran di Skim Perumahan/Pembangunan – PAIP.PP.KL.B01.2014
 3. Permohonan Untuk Mula Kerja Sistem Retikulasi Luaran (Permohonan hendaklah dikemukakan kepada PAIP Daerah yang berkenaan.)
  1. Borang Permohonan Mula Kerja – PAIP.PP.MK.B01.2014
 4. Permohonan Untuk Menguji dan Memeriksa Sistem Retikulasi Luaran (Permohonan hendaklah dikemukakan kepada PAIP Daerah yang berkenaan.)
  1. Format Surat Permohonan – Jadual 6, subkaedah 10(1). Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014.
   1. Borang Pemeriksaan Bahan Di Tapak – PAIP.PP.PREHO.B01.2014
   2. Borang Ujian Tekanan Dan Kebocoran Kerja-Kerja Paip (Paip Perhubungan dan Retikulasi) – PAIP.PP.PREHO.B02.2014
   3. Borang Ujian Kebocoran Untuk Tangki Air – PAIP.PP.PREHO.B03.2014
   4. Perakuan Penyahjangkitan untuk sistem retikulasi – Jadual 11, Subkaedah 32 (2). Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014 – PAIP.PP.PREHO.B04.2014
 5. Permohonan Untuk Pemeriksaan Sistem Mekanikal dan Elektrik (Permohonan hendaklah dihantar ke Bahagian Mekanikal dan Elektrik, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur)
 6. Permohonan Bagi Penyerahan Sistem Retikulasi Air Luaran (Permohonan hendaklah dihantar ke Bahagian Perancangan dan Pembangunan, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur)
  1. Format Surat Permohonan – Jadual 9, subkaedah 29(1). Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014.
  2. Borang Semakan Penyerahan Sistem Retikulasi Air Luaran – PAIP.PP.HO.B01.2014
  3. Borang Pemeriksaan Akhir Serah Milik – PAIP.PP.HO.B02.2014
  4. Borang Semakan Pelan Digital Lukisan Terbina – PAIP.PP.HO.B03.2014
  5. Borang Perakuan Pematuhan oleh Orang yang Berkelayakan – PAIP.PP.HO.B04.2014