Header Pengguna

Pemotongan & Penyambungan

Talian Pusat Khidmat Pelanggan : 09-573 9999anda boleh membuat aduan di link aduan.paip.com.myemailkan aduan anda di
 1. Sebab – Sebab Pemotongan Bekalan Air
  • Pengguna gagal bayar sebelum atau pada tarikh dibilkan iaitu dalam masa 30 hari dari tarikh penyerahan bil.
  • Pengguna gagal bayar tunggakan bil air sebelum atau pada tarikh selepas 14 hari notis pemotongan bekalan air dikeluarkan.
  • Telah menyalahgunakan air bagi tujuan lain.
  • Pemasangan dan pengubahsuaian meter / tetiang meter / saluran paip tanpa kebenaran pihak PAIP.
  • Bayaran bil ke akaun lain.

  **Kegagalan menjelaskan bil semasa dan tunggakan dalam masa yang ditetapkan boleh menyebabkan bekalan air dipotong serta – merta mengikut seksyen 89 (1) dan (2) Akta Industri Perkhidmatan Bekalan Air 2006 (Akta IPA)

 1. Penyambungan Semula Bekalan Air
  • Datang ke Kaunter Perkhidmatan PAIP Daerah bagi permohonan sambungan semula.
  • Bekalan air yang dipotong akan disambung semula bekalan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas pembayaran dibuat.
  • Caj pemotongan / penyambungan semula bekalan air merujuk kepada Bahagian ll (Peraturan 12) Peraturan – Peraturan Industri Perkhidmatan Air Deposit, Fi dan Caj Perkhidmatan Air 2014 & Akta Industri Perkhidmatan Bekalan Air 2006.

Butiran Kategori Kadar(RM)
1 Bagi setiap pemotongan atau penyambungan semula bekalan air
(a) Bagi meter bersaiz kurang daripada 50 mm 35.00
(b) Bagi meter bersaiz 50 mm hingga 100 mm 50.00
(c) Bagi meter bersaiz 101 mm hingga 150 mm 100.00
(d) Bagi meter bersaiz lebih daripada 150 mm Kos sebenar bagi pemotongan atau penyambungan semula
2 Notis bagi pemotongan bekalan air 3.00

**Semua bayaran caj pemotongan / penyambungan semula hendaklah dijelaskan bersama jumlah tunggakan di Kaunter Perkhidmatan PAIP Daerah sahaja.