Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

  • Pelanggan akan diberi layanan yang mesra & saksama.
  • Pemasangan meter baru akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
  • Pertanyaan lisan mengenai bil-bil akan dibuat dalam tempoh satu (1) hari manakala pertanyaan bertulis akan diselesaikan dalam tempoh dua (2) minggu.
  • Bekalan air yang dipotong akan disambung semula dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas pembayaran dibuat.
  • Permohonan pemulangan deposit yang lengkap akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari.
  • Notis catuan atau gangguan berjadual akan dimaklumkan tiga (3) hari sebelum.
  • Kerosakan paip (yang menyebabkan gangguan bekalan) yang bersaiz kurang dari 200mm akan dibaiki dalam tempoh satu (1) hari manakala yang bersaiz melebihi 200mm akan dibaiki dalam tempoh dua (2) hari.
  • Permohonan kelulusan pelan pembangunan bekalan air akan diproses dalam tempoh dua (2) minggu.
Talian Pusat Khidmat Pelanggan : 09-573 9999anda boleh membuat aduan di link aduan.paip.com.myemailkan aduan anda di